En indledende guide til Blackjack

En indledende guide til Blackjack

januar 29, 2019 0 Af Pokerforbundetadmin

Blackjack er en af de mange måder hvorpå forskellige former for spil involverende penge og kort, kan tage sig ud. Som andre former for kortspil  med en underliggende pengemæssig præmis, er det væsentligt at holde sig de enkelte regler, og de muligheder de frembyder, for øje. Dersom chancen for en eventuel gevinst – stor som lille – efterstræbes, er dette nemlig uomgængeligt.

Basale regler og deres betydning

Blackjack er både navnet på selve det spil der indeholder særskilte regler, samt en betegnelse for et særligt fænomen, en mulighed inden for spillets rammer, som spilleren kan udsættes for. Blacjack reglerne er i det store of hele ensartede, men enkelte divergeringer kan forekomme, det værende sig på konkrete fysiske spillesteder eller de former for blackjack ,der tilbydes i en online variant. Desuagtet kan enhver spiller have de rette spilmæssige forudsætninger ved kendskab til de basale præmisser. Blackjack spilles med regulære spillekort, der alle har hver sin særskilte numeriske værdi.

Den numeriske værdi er af de enkelte kort er fuldkommen afgørende, da det er ved nøje opmærksomhed på disse, at spilleren kan begå sig drevent. Den akse hvorom alt andet drejer sig er i dette tilfælde tallet 21. Tallet indikerer på den højeste numeriske værdi i spillet, og det vil sige, det som alle spillerne stræber efter at opnå, samt den værdi som navnet blackjack – som nævnt tidligere – er ment til at skulle betegne. Reglerne er således i enhver sammenhæng møntet på at opnå denne værdi, uden dog at overskride selvsamme. Det er enhver spillers lod at bedømme, hvorvidt de pågældende kort så tæt som muligt nærmer sig 21, og bare en enkelt talvariation kan udgøre forskellen mellem knald eller fald (20 som næsthøjeste værdi; 22 etc. som laveste). Du kan med fordele anvende et blackjack skema.

Blackjack, sandsynlighedsregning og koldblodighed

Blackjack er et spil der, ligesom eksempelvis sin spilmæssige slægtning poker, kræver en vis grad af sandsynlighedsregning, langvarig erfaring og ikke mindst koldblodighed – hvis målet er at excellere, forstås. For enhver vil forstå præmissen om at kende sine kort, dvs. kende deres værdi og hvordan de i den spilmæssige sammenhæng kan udnyttes, men garvede som grønne er alle hensat til at reagere på uddelerens lunefuldhed. I så henseende er det værd at bemærke, at spillerne i et spil blackjack altid har som sin opponent et såkaldt hus: den pågældende uddeler af kortene.

Hvis vilde tilfælde på svigagtighed ikke optræder, sker den pågældende uddeling af kortene altid på vilkårlig vis. Grundet kortenes værdi, kan en dygtig spiller dog regne ud, hvornår det er bedst at have flere kort på hånden. Konger, dronninger og knægte giver 10 point hver, de numererede kort har deres nominelle værdi (1-10), et és mellem 1-11. Disse forskellige numeriske værdier gør det såledse muligt for spilleren at satse på den ene eller anden måde. Det er dog ikke altid muligt at opnå et udfald der enten er sejrrigt eller involverer tab. Det er muligt, under særlige omstændigheder, at geråde i en spillesituation der ender som uafgjort. I så tilfælde er intet tab af penge involveret.